Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Jak ZVLádat konflikty ve škole

Program je určen pro pedagogy, kteří si nevědí rady, jak reagovat na špatné chování dítěte, zlobení a konfliktní situace a potřebují zlepšit atmosféru ve třídě. Program též pomáhá podpořit vzájemnou komunikaci mezi učiteli a žáky a mezi učiteli a rodiči. Tím pomáhá k lepší spolupráci mezi žáky a učiteli a mezi učiteli a rodiči žáků. Dále program ukazuje způsob, jak aktivně ovlivnit a naučit děti vzájemně se respektovat, zodpovědně zvládat určitý pořádek a disciplínu ve školním či jiném kolektivu nebo na veřejnosti.

Obsah:

  • Vzájemné respektování se vycházející z teorie A. Adlera
  • Styly výchovy a rodinná atmosféra - faktory ovlivňující chování
  • Schopnost empatie, svoboda a respekt vůči druhým
  • Komunikace - jak s druhými hovořit, aby nám naslouchali
  • Pravidla respektující druhé a zamezující ubližování sobě navzájem
  • Komunikační bariéry či stopky brzdící komunikaci
  • Technika emoční konfrontace a řešení konfliktů
  • Řešení problémů mezi učitelem a žáky a mezi učitelem a rodiči s praktickým nácvikem
  • Závěr – hodnocení, diskuse, dotazy, náměty

 

Metody:

přednášky, diskuse, případové studie, video ukázky, technika hraní rolí s praktickým nácvikem a zpětnou vazbou

 

Rozsah: 10 hodin (1 den)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode