Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Assessment Centre

Metoda Assessment centra oproti jiným metodám soustředěně a komplexně posuzuje člověka. K tomuto testování používá psychodiagnostické testy a individuální či skupinová cvičení. S jejich pomocí pak zkoumá účastníky v simulovaných situacích, ve kterých je člověk nucen podat určitý výkon. To znamená, že člověk se neprojevuje pouze pomocí papíru a tužky jako u běžných testů, ale tato metoda se ho snaží přivést do situací, kde musí prokázat svoji schopnost komunikace, vedení, rozhodování atd. Objektivita Assessment centra je zajištěna tím, že kromě zkušeného psychologa jsou hodnotiteli i vedoucí pracovníci zadavatele, kteří projdou příslušným výcvikem. Celodenní pozorování účastníků dále poskytuje možnost sledování reakce na déle trvající zátěž.

 

Možnosti využití Assessment centre

1. Výběry nových zaměstnanců

2. Zhodnocení stávajících schopností zaměstnanců

3. Podklad pro rozhodování při snižování počtu pracovníků

4. Výcvik zaměstnanců – posílení jejich schopností a dovedností

 

Pro zjišťování schopností a dovedností účastníků přicházejí v úvahu dva druhy metod, jimiž jsou psychologické diagnostické metody a cvičení sledovaná skupinou hodnotitelů, což je ještě doplňováno anamnestickými postupy (rozhovor). Pro hodnocení schopností a dovedností přicházejí v úvahu ta cvičení, která jsou zaměřena na bezprostřední zjištění těch forem chování, jež jsou důležité pro naplnění požadavků na příslušnou pozici. Úkoly, obsažené ve cvičeních, je proto nutné vybrat tak, aby plně odpovídaly úkolům skutečné pracovní činnosti, kterou bude pracovník v rámci pracovní náplně své pozice vykonávat.

 

Možná kritéria hodnocení

 • aktivita
 • prezentační schopnosti
 • argumentace
 • emoční stabilita
 • odolnost vůči stresu
 • empatie
 • schopnost prosadit se
 • odpovědnost
 • strategické myšlení
 • analytické schopnosti

 

Metody pro hodnocení kritérií

 • písemná cvičení pro jednotlivce (koš pošty, případové studie, řešení problému)
 • ústní jednostranná komunikace (individuální prezentace)
 • interaktivní cvičení ve dvojicích (hry rolí se stanoveným partnerem)
 • cvičení rolí v malých skupinách (diskuse bez vedoucího, diskuse s vedoucím, diskuse 
 • s určením rolí, diskuse bez určení rolí, manažerské hry, kombinovaná cvičení)

 

Výstupy

Na závěr assessment centra proběhne diagnostický rozhovor s jednotlivými účastníky, na jehož základě bude vypracována osobní anamnéza a zároveň bude účastníkům dána zpětná vazba o jejich výsledcích. Na základě výsledků v assessment centru Vám do týdne vypracuji závěrečnou zprávu o všech účastnících a jejich příslušné výsledky Vám budu podrobně prezentovat. V této zprávě budou uvedena nejen hodnocení jednotlivých zadaných kritérií (posouzení osobnosti, úroveň prodejních dovedností, profil manažerského potenciálu atd.), ale i doporučení, zda je kandidát na danou pozici vhodný, či zda existují možná rizika jeho osobního selhání. Dále Vám mohu poskytnout poradenské služby ohledně vzdělávání a dalšího kariérového rozvoje účastníků.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode