Lektor, terapeut, kouč a konzultant

BILANCE KOMPETENCÍ

Metodiku bilance kompetencí (BK) využívají ve své poradenské práci mnohé instituce a organizace sdružené v Evropské federaci center bilance profesních kompetencí FECBOP (Fédération Européenne des Centres de Bilan et d'Orientation Professionnelle). Jedná se o poradenský proces založený na zhodnocení kompetencí, předpokladů a motivací, které klient získal během své profesní, ale i životní dráhy. Během procesu si klient vypracuje svůj kariérový cíl a akční plán, který vede ke komplexnímu rozvoji klienta. 
 
Bilance kompetencí klientovi umožňuje:
  • lépe porozumět vlastní kariérové dráze
  • vytvořit nebo doplnit vlastní kariérové portfólio kompetencí
  • uvědomit si nebo potvrdit si vlastní profesní předpoklady
  • pojmenovat si vlastní hodnoty, motivace a zájmy
  • vypracovat si reálný kariérový cíl a akční plán
  • být samostatnější a rozvíjet dovednosti v řízení vlastní kariéry

 

Samotný proces bilance kompetencí je rozdělen do tří fází:

  • Úvodní fáze, která zahrnuje seznámení se s klientem, posouzení jeho požadavků a očekávání a uzavření dohody, co bude cílem společné práce
  • Fáze sběru informací, kam patří analýza profesní zkušenosti, vypracování kariérového portfolia, diagnostika osobnosti a pracovních charakteristik, identifikace možností profesní orientace
  • Závěrečná fáze spočívá ve vyhodnocení reálnosti možností na základě situace na trhu práce, vypracování akčního plánu, posílení dovedností týkajích se hledání zaměstnání, vypracování závěrečné zprávy

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode