Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Komunikační dovednosti

1. Základní komunikační dovednosti (1 den)

 • Komunikační proces
 • Sociální percepce – jak vnímáme druhé
 • Pravidla neverbální komunikace
 • Aktivní naslouchání
 • Řešení problému
 • Rozbor verbální komunikace pomocí transakční analýzy
 • Videotrénink na základě případových studií

 

2. Vedení rozhovoru – trénink aktivního naslouchání (1 den)

 • Oblíbené komunikační omyly
 • Problematika otázek
 • Reakce na projevy druhých
 • Komunikační stopky
 • Techniky aktivního naslouchání
 • Nejčastější chyby při naslouchání
 • Zpětná vazba
 • Praktický trénink ve vedení rozhovoru

 

3. Řešení konfliktů (1 – 2 dny)

 • Co je konflikt
 • Typy modelů řešení konfliktů
 • Vývoj a možnosti řešení konfliktu v jednotlivých fázích
 • Přístupy k řešení konfliktu
 • Asertivní techniky
 • Zásady komunikace při vyjednávání
 • Výsledek strategie vyjednávání
 • Proces vyjednávání
 • Nátlakové taktiky a jak se jim vyhnout

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode