Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Manažerské dovednosti

1. Vedení lidí (2 dny)

 • Přístup k podřízeným
 • Styly řízení
 • Řízení podle cílů
 • Koučování
 • Motivace
 • Vedení týmu

 

2.  Řízení času – timemanagement (1 den)

 • Základní myšlenky time managementu
 • Stanovení cílů a jejich dekompozice
 • Rozhodování o prioritách a množství práce
 • Plánování
 • Realizace a organizace
 • Kontrola a zpětná vazba

 

3. Vedení pracovní porady (1 den)

 • Příprava porady
 • Průběh porady
 • Zásady moderování
 • Zápis z porady
 • Praktický nácvik vedení porady

 

4. Komunikace s podřízenými (2 dny)

 • Zadávání úkolů
 • Aktivní naslouchání
 • Povzbuzování
 • Konstruktivní kritika
 • Koučování
 • Řešení konfliktu
 • Hodnotící rozhovor

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode