Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Řízení lidských zdrojů

1. Přehled činností řízení lidských zdrojů (1 den)

 • Plánování lidských zdrojů
 • Nábor a výběr zaměstnanců
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnaců
 • Hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • Personální audit a outplacement
 • Zaměstnanecké vztahy a kolektivní vyjednávání

 

2. Vedení přijímacího pohovoru (1 den)

 • Psychologie vedení rozhovoru
 • Typologie osobnosti uchazečů
 • Scénář přijímacího pohovoru
 • Otázky při přijímacím pohovoru
 • Posuzování vhodnosti uchazeče
 • Přijímací pohovor a jeho nácvik

 

3. Výběr zaměstnaců metodou Assessment Centre (2 dny)

 • Postup při přípravě a realizaci Assessment Centra
 • Prezentační a moderační dovednosti
 • Prezentace sebe sama
 • Prezentace řešení problému před pozorovateli
 • Kreativní skupinový úkol
 • Skupinová diskuse bez určení rolí
 • Individuální testy
 • Hraní rolí
 • Individuální rozhovor
 • Vyhodnocení a hodnotící zpráva 

 

4. Vedení motivačního a hodnotícího pohovoru (1 den)

 • Psychologie vedení rozhovoru
 • Motivace zaměstnanců
 • Scénář hodnotícího a motivačního pohovoru
 • Otázky při hodnotícím a motivačním pohovoru
 • Koučování a zadávání cílů
 • Hodnotící a motivační pohovor a jeho nácvik

 

5. Vedení propouštěcího pohovoru (1 den)

 • Propouštění zaměstnanců a outplacement
 • Psychologie vedení rozhovoru
 • Scénář propouštěcího pohovoru
 • Otázky při propouštěcím pohovoru
 • Vyjednávání o podmínkách
 • Propouštěcí pohovor a jeho nácvik

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode