Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Zkušenosti s AC, DC, pracovní a bilanční diagnostikou

2000 – 2001

Městské centrum sociálních služeb a prevence, sociální analytik a lektor, zodpovědný za přípravu, vedení a vyhodnocování výcvikového programu pro nezaměstnané, jehož cílem bylo posílit u účastníků jejich sociálně – psychologické dovednosti pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení

 

2001 – 2008

Psychologický ústav FF UK, výzkumný pracovník se zaměřením na psychologii práce a organizace, psychologii řízení, ekonomickou psychologii a psychologii domácnosti – výzkum vlivu výkonové společnosti na vztahy mezi partnery, rodiči a dětmi

 

Katedra psychologie FF UK - výuka volitelného předmětu "Praktické příklady z psychologie řízení", ve kterém jsem se studenty procvičoval jednotlivé techniky používané v Assessment Centre pomocí videotréninku interakcí

 

od roku 2005

PPP – Personální a psychologické poradenství, spolupracovník firmy

  • Assessment/Development centre
  • Psychodiagnostika

 

2005 - 2006

Kurzy psychologických projektivních testů u firmy Testcentrum:

  • Test stromu
  • Test ruky
  • Luescherův barvový test
  • Test kresby postavy

 

Od roku 2013

Člen Asociace bilanční diagnostiky, která sdružuje psychology poskytující bilanční diagnostiku podle nových standardů a nové metodiky

 
Absolvování vzdělávacího modulu specializační úrovně - Základní kurs DIAROS I, pořádaného Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.
 
 

Zrealizované Assessment, Development Centre, psychodiagnostika, pracovní a bilanční diagnostika

 
2017
Good - Will, z.s. - Bilanční diagnostika v rámci projektu: Kompetence pro harmonizaci práce a rodiny
 
2014 - 2015
Via Lucis Praha, o.p.s. - Pracovní diagnostika pro klienty se zdravotním postižením
 
2014
Obslužná společnost, a.s. - Bilanční diagnostika pro klienty UP
 
2009 – 2010       
Oberbank – Development centre pro privátní bankéře

 

2006

Krkonošské papírny - Assessment/Development centre pro manažerské rezervy

Zemědělský Svaz ČR – Assessment/Development centre pro stávající zaměstnance

Zemědělský Svaz ČR - Psychodiagnostika (výběr kandidátů)

 

2004 - 2006

Třinecké železárny - Assessment/Development centre pro manažerské rezervy

 

2003

Saint Gobain Sekurit, Hořovice – Assessment centre manažerských záloh

Raiffeisenbank – Assessment centre pro výběr interních trenérů

 

2002

Severočeská energetika – Assessment centre, vedoucí obchodních zastoupení

Raiffeisenbank – Assessment centre pro výběr mobilních bankéřů

 

2001

Pražské pivovary - Assessment centre, Obchodní zástupce off trade

British American Tobacco – Assessment centre, Trade Marketing Executive

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode