Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Koučování jako styl vedení

Koučování může být i stylem vedení, který slouží k rozvoji podřízených manažerem. Díky rozvoji podřízených může pak některé z úkolů, především ty rutinní, delegovat na ně a to mu umožní věnovat více času strategickým a důležitým záležitostem ve své práci. Koučování podřízených se sestává z následujících kroků:      

1. Stanovení cílů

Nejprve si stanovíme cíle z hlediska úkolů a z hlediska schůzky. Podřízený si s pomocí manažera vytvoří plán úkolu a stanoví jednotlivé kroky, které bude řešit. Přitom je důležité, aby manažer podřízeného povzbuzoval, aby co nejvíce mluvil sám.

2. Učit se objevováním

Úkolem manažera jako kouče je vést podřízeného tak, aby sám na věci přicházel, “podporovat jeho objevování”, nikoli ho instruovat. Proto Manažer nejdříve požádá podřízeného o nápady, jak by úkol řešil. Přitom je důležité, aby manažer podřízenému aktivně naslouchal a prozatím nápady neposuzoval. Potom manžer klade otázky a shrnuje, co mu podřízený sdělil, aby se ujistil, že podřízenému dobře porozuměl. Naslouchání dodává podřízenému sebejistotu a podporuje tak u něho jasnější myšlení. Manažer vede podřízeného pomocí otázek tak, aby pochopil důsledky svých návrhů. Tím, že podřízený vyvodí důsledky svého uvažování, bude tento postupů později aplikovat i na jiné podobné případy. Přitom může podřízený přijít na zajímavý nápad, který manažera může přivést k novému nekonvenčnímu řešení, které by jej samotného nenapadlo. Manažer by se měl s podřízeným podělit o své vlastní zkušenosti i chyby, z kterých se poučil. Tím se může podřízený podobných chyb vyvarovat. Pomůže to i k posunu chápání rolí, protože se vnímání rolí na hierarchické bázi (nadřízený - podřízený) přesune více k vnímání rolí na partnerské bázi (kouč - koučovaný).

3. Stanovení parametrů úkolu

Manažer a podřízený se dohodnou na postupu řešení prvního kroku úkolu, přičemž podřízený sám zformuluje, jak bude postupovat, aby se společně ujistili, že si vzájemně dobře porozumněli.   

4. Pověření a zmocnění

Poté nadřízený svého podřízeného úkolem pověří, poskytne mu pravomoci k jeho řešení a tím podřízený převezme za tento krok zodpovědnost.

5. Rekapitulace

Při rekapitulaci se nadřízený a podžízený ohlédnou zpět a shrnou spolu, co během schůzky vzájemně probrali. Poté se dohodnou na dalších bodech, které budou obsahem příští schůzky. Na příští schůzce spolu všechny učiněné kroky opět projdou a diskutují o nich.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode