Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Koučování

Při koučování manažerů vycházím z metody W. Timothy Gallweye Inner Game a systému GROW, který se zaměřuje na čtyři základní oblasti:

  • GOALS - definování zakázky: dlouhodobých a krátkodobých cílů
  • REALITY - analýza současného stavu: zjišťování reality
  • OPTIONS - hledání možností a strategií, jak cílů dosáhnout
  • WILL - naplánování konkrétních činností v rámci postupu, kterým je klient odhodlán zrealizovat zvolenou strategii k dosažení cíle

 

Celý proces koučování se pak sestává z následujících kroků:

  1. Určení cíle, co chcete zlepšit či naučit se, čeho chcete dosáhnout 
  2. Uvědomění si reality, současného stavu, jak na tom momentálně jste
  3. Stanovení možností či strategií, které si s mou pomocí navrhnete
  4. Volba parametrů úkolu: co - kdy - s kým - jak hodláte udělat
  5. Rekapitulace, kdy se společně ohlédneme zpět, co se zdařilo a určíme další postup

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode