Lektor, terapeut, kouč a konzultant

KURS ŠKOLA LÁSKY V RODINĚ PODLE JIŘINY PREKOPOVÉ

Co "Škola lásky v rodině" rodičům nabízí? Kurz ukazuje životní styl, jehož podstatou je bezpodmínečná láska mezi otcem a matkou a mezi rodiči a dětmi... Předpokladem pro pěstování této životní formy je řád v systému rodiny....

 

Program kurzu:

  • Konflikty mezi manželi a jejich řešení
  • Emoční konfrontace a empatie
  • Pozitivní rodičovství a výchova dětí
  • Systemická pravidla rodiny
  • Terapie pevným objetím

 

Metody:

přednášky, diskuse, případové studie, video ukázky, technika hraní rolí s praktickým nácvikem a zpětnou vazbou; vhodné i pro snoubence!

 

Rozsah

1 den (8 hodin)

 

Obsah kurzu

Kurz ukazuje životní styl, jehož podstatou je bezpodmínečná láska mezi otcem a matkou a mezi rodiči a dětmi. Kurz je vhodný i pro snoubence. Konflikty se řeší zásadně vcítěním se do druhého člověka, které se naplno žije při emoční konfrontaci. Konflikt nesmí být vpůli přerušen a usmíření nesmí být přerušeno na někdy jindy, ale musí končit usmířením, tj. potvrzením bezpodmínečné lásky. Proto tento styl nepřipouští tělesné tresty, ani tresty spočívající v odnětí lásky. Tento životní styl určují rodiče v jednotném spojení a především dávají v tomto smyslu dětem vzor. Předpokladem pro pěstování této životní formy je řád v systému rodiny. Rodiče mají první místo tím, že přišli první a tím, že si je vzájemně dávají. Děti mají druhé místo. Rodiče dávají bezvýhradnou lásku, bezpečí, péči, orientaci v hodnotách, vzor a postupně možnost k osamostatnění a dítě tyto dary přebírá. v sourozenecké skupině má každý z nich místo podle doby narození. Přirozenou prevenci zbytečných konfliktů zajišťuje důsledná výchova tím, že určuje pravidla a stará se o jejich dodržení. Ve výchově dětí mělo dbát na to, že vyslovené „ano“ je „ano“ a vyslovené „ne“ je „ne“, aby se dítě dokázalo orientovat a samo v budoucnosti bylo důsledné a dokázalo jasně vyjádřit svoje pocity, potřeby, požadavky. Tento životní styl slouží ve své podstatě jako prevence rozvratu rodin, vztahů a poruch vývoje jednotlivých osobností.

Skripta ke stažení zde:

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode