Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Jdeme společně s láskou

Kurz Jdeme společně s láskou navazuje na kurz Škola lásky v rodině a nabízí větší prostor k praktickému nácviku konkrétních dovedností, protože je zaměřen na práci s emocemi, na jejich hojení a péči o ně. Kurs obsahuje nácvik aktivního naslouchání, zrcadlení a emočního vylaďování, dále komunikačních interakcí, řešení vyhrocených situací, jak zacházet s konflikty a jak jim předcházet.

 

Obsah

  • Emoční přilnutí a výchova k empatii
  • Manželské a rodičovské kompetence
  • Zamezení přenosu nezpracovaných konfliktů na děti: praktické cvičení zaměřené na sebereflexi
  • Dysfunkční komunikace v rodině
  • Láska jako životní styl rodiny a výchova srdcem: empatické aktivní naslouchání a zrcadlení
  • Komunikace v rodině a vztah s institucemi:  praktické cvičení na řešení konfliktu

 

Metody

Přednášky, diskuse, případové studie, cvičení v párech a ve skupinách, hraní rolí se zpětnou vazbou; vhodné i pro snoubence!

 

Rozsah

1 den (8 hodin)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode