Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Příprava na život v manželství

Cílem kurzu je ukázat na nesmírný význam a hodnotu manželství a dát snoubencům příležitost k intenzivnímu společnému zamyšlení se  nad různými aspekty manželství. Přitom snoubenci odhalují rozdíly v chápání a prožívání těchto aspektů (i tam, kde o nich dosud nevěděli) a hledají, jak a zda vůbec lze tyto rozdíly integrovat do společného celoživotního projektu manželství.

 

Obsah:

1.    Psychologie partnerského vztahu

2.    Rodiče, přátelé a my

3.    Konflikty a jejich řešení

4.    Manželství a sexualita

5.    Děti a my

 

Metody:

přednášky, diskuse, případové studie, video ukázky, technika hraní rolí s praktickým nácvikem a zpětnou vazbou

 

Rozsah: 8 hodin (1 den)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode