Lektor, terapeut, kouč a konzultant

COPE for Teens - Vytváření optimálních osobních zkušeností

Kurz COPE (Creating Optimal Personal Experiences for Teens) vychází z konceptu sounáležitosti, zplnomocnění (posílení) a odvahy. Najdeme v něm i mnohé prvky z tradice kognitivně-behaviorální, která se odráží v přesvědčení, že člověk si více pamatuje to, co dělá, než to, co slyší nebo vidí. COPE se zaměřuje na posilování sebeúcty, učení se základním životním dovednostem (tzv. life skills) a vytváření zdravých mezilidských vztahů. Kurz představuje ojedinělý program specifické primární prevence sociálně patologických jevů.

 

Obsah:

1.  Proč se chováme tak, jak se chováme

2.  Sebedůvěra

3.  Jak úspěšně komunikovat

4.  Řešení konfliktů

5.  Zvládání stresu a zlosti

 

Metody:

přednášky, diskuse, případové studie, video ukázky, technika hraní rolí s praktickým nácvikem a zpětnou vazbou

 

Rozsah: 24 hodin (3 dny)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode