Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Preventivní programy

 
Jedná se o následující témata pro 6. - 9. ročník základní školy, které jsou součástí primární prevence
 

Ročník/pol.

Téma

 

Hodin

6/I

Pravidla slušnosti (co je ubližování, rozdíl mezi ubližováním a legrací, jak se zachovat, když mi někdo ubližuje, jak řešit konflikty)

2 hod

6/II

Šikana (co je šikana, rozdíl mezi konfliktem a šikanou, kdo je agresor a kdo je oběť, role mlčící většiny, jak se zachovat, jak pomoci)

 2 hod

7/I

Alkohol, kouření a školní řád (škodlivost působení alkoholu a nikotinu na lidský organismus, závislosti, onemocnění, povinnosti žáka, anketa)

2 hod

7/II

Sociální sítě a internet (formování osobnosti pod vlivem médií, zvláště PC, vliv sociálních sítí, závislost na internetu, ochrana soukromí, kyberšikana)

2 hod

8/I

Vztahy a chození (podle čeho si partnera vybíráme, jaké jsou fáze vztahu, jak zacházet se sexualitou)

2 hod

8/II

Intimita a sexualita (zóny intimity, hranice v projevech sexuality, pohlavní choroby, antikoncepce, pornografie)

2 hod

9/I

Co je v životě důležité I (naše startovací pozice, volba povolání a příprava na něj, volba partnera, očekávání mužů a žen, jak navazovat vztahy)

2 hod

9/II

Co je v životě důležité II (výběr partnera: přitažlivost, charakter a hodnoty, kompatibilita, životní styl, vliv reklamy, poměřování se)

2 hod

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode