Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Terapeutické zkušenosti

1999

Partners for Democratic Change, České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktu, absolvování výcvikového programu „Základní mediační dovednosti“, jenž navazoval na seminář na katedře sociologie FF UK „Řešení konfliktu“  

 

2000 – 2001

Městské centrum sociálních služeb a prevence, sociální analytik a lektor, zodpovědný za přípravu, vedení a vyhodnocování výcvikového programu pro nezaměstnané, jehož cílem bylo posílit u účastníků jejich sociálně – psychologické dovednosti pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení

 

2001 – 2008

Psychologický ústav FF UK, výzkumný pracovník se zaměřením na psychologii práce a organizace, psychologii řízení, ekonomickou psychologii a psychologii domácnosti – výzkum vlivu výkonové společnosti na vztahy mezi partnery, rodiči a dětmi

2006 - 2010        

Výcvik v systemické terapii pevným objetím podle Jiřiny Prekopové 

 

2009 - 2011

Křesťanská psychologická poradna , pobočka Nymburk, Centrum pro rodinu při AP, rodinný terapeut a poradce – manželské, rodinné a výchovné poradenství

 

2010 - 2015

Terapeutický výcvik SUR sdružení pro vzdělávání v psychoterapii 

2011

Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s., kurz: Práce s časovou osou, odborní garanti a lektoři: MUDr. Vladislav Chvála a PhDr. Ludmila Chválová Trapková

od roku 2012

Křesťanská psychologická poradna, pobočka Nymburk, Centrum pro manželství a rodinu, rodinný terapeut a poradce – manželské, rodinné a výchovné poradenství

 

od roku 2013

Psychologické poradenství a diagnostika - vázaná živnost

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode