Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Komunikace mezi partnery

Kurz se zabývá komunikací založenou na partnerském dialogu a technikách založených na empatii. Partnerská komunikace vede k prohlubování vztahu a lepšímu poznávání se navzájem.

 

Obsah kurzu: 

  • Očekávání mužů a žen
  • Vstřícné naslouchání
  • Komunikační stopky
  • Sdělování
  • Řešení konfliktů

 

Metody:

přednášky, diskuse, případové studie, video ukázky, technika hraní rolí s praktickým nácvikem a zpětnou vazbou

 

Rozsah: 8 hodin (1 den)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode