Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Vnímání role muže a ženy

Kurz se zabývá zásadními otázkami týkajícími se budoucího společného života, zejména rodinné tradice a vazeb, z nichž partneři pochází, a jejich představou o rolích obou partnerů v rodině.

 

Obsah kurzu:

  • Tradiční pojetí rodiny
  • Přechodné pojetí rodiny
  • Současné pojetí rodiny
  • Dnešní pohled na roli muže a ženy
  • Nejčastější témata konfliktů v rodině
  • Zvyky a rodinné vazby

 

Metody:

přednášky, diskuse, případové studie, video ukázky, technika hraní rolí s praktickým nácvikem a zpětnou vazbou

 

Rozsah: 8 hodin (1 den)

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode