Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Nabídka služby: intervence školního psychologa při problému ve třídě

 
  1. Monitoring situace při práci se třídou. Součástí monitoringu je rozhovor s učitelem, přímá práce se třídou, dále může být použita  sociometrie nebo anonymní mapování situace pomocí dotazníku s otevřenými otázkami – 3 hodiny
  2. Seznámení se zjištěnými závěry a práce se třídou za účasti třídního učitele na odstranění problému  - seznámení se zjištěními a práce se třídou, jejíž součástí může být arteterapeutická technika nebo hraní rolí, a formulace pravidel, jak dál, aby se problém odstranil – 3 hodiny
  3. Analýza změny atmosféry ve třídě a monitoring spokojenosti se stavem ve třídě – práce se třídou za účasti třídního učitele – 2 hodiny
  4. Sepsání závěrečné zprávy o intervenci školního psychologa ve třídě

 

 

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode