Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Manželská terapie

Komunikace, mediace, řešení konfliktů a vytvoření pro oba partnery závazného plánu

  • Řešení konfliktů, hádek a nepochopení
  • Zlepšení vzájemné komunikace
  • Žárlivost a nevěra
  • Osamění ve vztahu 
  • Péče o domácnost
  • Péče o děti a jejich výchova
  • Zaměstnání a kariéra
  • Hospodaření s financemi
  • Trávení volného času
  • Sexuální soužití

 

Emoční konfrontace

U manželských párů, kde se partneři vzájemně hodně zranili a potřebují najít cestu k sobě, používám techniku emoční konfrontace vycházející z terapie pevným objetím podle Jiřiny Prekopové. Jedná se o rozvíjení vzájemné empatie, aby oba partneři pochopili, co ten druhý prožívá, když se k němu určitým způsobem chovám. Tuto terapii je možné doplnit o proces usmíření mezi manželi v pevném objetí.  Pevné objetí u této terapie pomáhá rozvoji empatie a ke vzájemnému pochopení se mezi objímaným a objímajícím. Objímající cítí přes dotyk obou těl, co se děje v těle objímaného, jeho emoce. To pomáhá značně ke sblížení obou dvou jedinců.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode