Lektor, terapeut, kouč a konzultant

FIE - PROGRAM instrumentálního obohacování R. Feuersteina

Metoda instrumentálního obohacování vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení. Přiklání se k pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst.

Děti, které nejsou schopny se učit ze zkušeností nebo při školní výuce, trpí, podle Feuersteina, deficitem v kognitivní oblasti. Nenaučily se myslet v souvislostech. Nejsou schopny poznatky strukturovat, organizovat. Jejich základní charakteristikou je impulzivnost v jednání a myšlení a to, že přijímají jen jednotlivé informace. Nejsou schopny se poučit ze svých chyb. Tyto děti jsou tedy neúspěšné ne proto, že by nebyly dostatečně inteligentní, ale proto, protože některé jejich poznávací funkce nejsou dostatečně rozvinuty. Takové děti si nedovedou svou práci naplánovat, nedovedou předem promyslit strategii, kterou úkol vyžaduje, nedovedou strategii změnit, pokud se změní podmínky úkolu apod.

Reuven Feuerstein o metodě řekl:

Cílem metody je rozšiřovat kapacitu lidského organismu, stávat se modifikovatleným prostřednictvím přímého vystavení podnětům a zážitkům z okolního prostředí, které člověku poskytují životní události... 

 

Metoda instrumentálního obohacování pracuje s těmito problémy u dětí:
 • specifické poruchy učení: dyslexie, dysortografie, dyskalkulie
 • ADHD, porucha pozornosti, nesoustředěnost
 • podprůměrné rozumové schopnosti
 • nízké sebevědomí
 • školní neúspěch
 • rehabilitace po poškození mozku
Instrumentální obohacování je vhodné i pro dospělé jako trénink v těchto oblastech:
 • posilování schopnosti myšlení
 • řešení problémů
 • strategické myšlení
 • kreativní myšlení
 • propojení myšlení s emocemi
 
 
Standardní cvičení (instrumenty) instrumentálního obohacování - FIE standard
 • uspořádání bodů
 • orientace v prostoru
 • porovnávání
 • analytické vnímání
 • kategorizace
 • ilustrace
Základní cvičení (instrumenty) instrumentálního obohacování - FIE basic
 • uspořádání bodů
 • od jednotky ke skupině
 • orientace v prostoru
 • rozpoznávání emocí
 • od empatie k činnosti
 • porovnej a odhal absurdity A
 • porovnej a odhal absurdity B

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode