Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Psychologické poradenství, tERAPIE

Po odchodu z Psychologického ústavu FF UK, kde jsem se zabýval výzkumem vlivu dnešní výkonové společnosti na domácnosti, jsem začal pracovat jako terapeut v Křesťanské psychologické poradně při AP v Nymburce. Nejprve jsem se zabýval manželským a rodičovským poradenstvím. S tím je spojena i lektorská činnost kurzů Příprava na manželství a škola partnerství. Po ukončení výcviku Terapie pevným objetím podle Jiřiny Prekopové se věnuji též psychoterapii.

 

Témata poradenství

1. Rodičovské kompetence a jejich posílení

 • Trpělivost a zvládání emocí
 • Zdravé sebevědomí k výkonu rodičovské role
 • Dovednosti týkající se základní péče o dítě
 • Schopnosti jako naslouchání, povzbuzování, řešení problémů
 • Styl výchovy a vedení dítěte včetně stanovení hranic
 • Vytváření bezpečného a stabilního rodinného prostředí
 • Vzájemné respektování, práva a povinnosti

 

2. Dětské psychologické poradenství

 • Biologické a emoční potřeby dětí
 • Psychomotorický vývoj dítěte
 • Rozvoj schopností a dovedností dítěte
 • Zlobení
 • Hyperaktivita
 • Problémy doma a ve škole
 • Sourozenecká rivalita

 

3. Rodinné, manželské a partnerské poradenství a terapie

 • Řešení konfliktů a komunikace
 • Manželská a partnerská terapie
 • Terapie pevným objetím

 

4. Osobní psychologické poradenství

 • Těžké životní situace
 • Dlouhodobé i krátkodobé problémy osobní, vztahové
 • Emoční potíže
 • Traumata
 • Posílení sebedůvěry a sebevědomí, sebepřijetí
 • Psychosomatické potíže
 • Zvládání stresu a nadměrného pracovního vytížení
 • Osobní růst a rozvoj
 • Spiritualita v životě
 • Hledání smyslu života
 • Otázky okolo smrti a umírání

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode