Lektor, terapeut, kouč a konzultant

TERMÍNY KURZŮ

Období: leden - prosinecn 2018

  

ASERTIVITA V PARTNERSKÝXH VZTAZÍCH v Milovicích

Místo konání: Rodinné centrum Milovice, nám. 30 června 507, Milovice - Mladá

Datum konání: 24. 2. 2018 (sobota), od 9 do 16 hodin


Obsah:
Kurz pojednává o tom, jak být asertivní a zároveň ohleduplný. Zmíní se i o tom, jak nebýt pasivní a jaký je rozdíl mezi asertivitou a agresivitou. Seznámí vás s jednotlivými metodami a technikami asertivního jednání a zamyslí se nad tím, co by mělo být jeho cílem, aby člověk měl stále na vědomí druhého a neprosazoval sám sebe na jeho úkor. Součástí bude i nácvik, jak správně reagovat v různých situacích a jak se bránit manipulaci.

Účastnický poplatek:

400 Kč za jednotlivce, 600 Kč za manželský pár

Kurz bude otevřen při min. 8 účastnících.

Na kurz je nutné se předem přihlásit na:

tel.  728/656 530 a složit nevratnou zálohu 200 Kč.

 

Asertivita v partnerskýxh vztazích V PRAZE

Místo konání: Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, Praha 11 - Háje

Datum konání: 17. 3. 2018 (sobota), od 10 do 16 hodin


Obsah:

Kurz pojednává o tom, jak být asertivní a zároveň ohleduplný. Zmíní se i o tom, jak nebýt pasivní a jaký je rozdíl mezi asertivitou a agresivitou. Seznámí vás
s jednotlivými metodami a technikami asertivního jednání a zamyslí se nad tím, co by mělo být jeho cílem, aby člověk měl stále na vědomí druhého a neprosazoval sám sebe na jeho úkor. Součástí bude i nácvik, jak správně reagovat v různých situacích a jak se bránit manipulaci.

 
Účastnický poplatek: 400Kč/osobu nebo 600Kč/rodičovský pár

Přihlašovací formulář
 


Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové v Praze

 
Místo konání: Sál farního centra Camino, Edisonova 17, Praha - Petrovice
 
Datum konání: 6. října od 9 do 16,30 hod
 

Kurz vychází z myšlenek psycholožky Jiřiny Prekopové a ukazuje životní styl, jehož podstatou je bezpodmínečná láska mezi otcem a matkou a mezi rodiči a dětmi. Konflikty se řeší zásadně vcítěním se do druhého člověka, které se naplno žije při emoční konfrontaci. Konflikt nesmí být vpůli přerušen a usmíření nesmí být přerušeno na někdy jindy, ale musí končit usmířením, tj. potvrzením bezpodmínečné lásky. Proto tento styl nepřipouští tělesné tresty, ani tresty spočívající v odnětí lásky. Tento životní styl určují rodiče v jednotném spojení a především dávají v tomto smyslu dětem vzor. Předpokladem pro pěstování této životní formy je řád v systému rodiny.

Obsah:
 
  • Konflikty mezi manželi a jejich řešení
  • Emoční konfrontace a empatie
  • Pozitivní rodičovství a výchova dětí
  • Terapie pevným objetím

 

Metody:

přednášky, diskuse, případové studie, video ukázky, technika hraní rolí s praktickým nácvikem a zpětnou vazbou

Lektor: Mgr. Ing. Jan Čapek, terapeut pevným objetím
 
 
Přihlášky:
 
Centrum pro manželství a rodinu, z.s.
 

Víkendový kurs efektivního rodičovství  V MILOVICÍCH

Místo konání: Rodinné centrum Milovice, nám. 30 června 507, Milovice - Mladá

Datum konání: 3. a 4. listopadu (sobota a neděle), od 9,30 do 17 hodin


Program je určen pro rodiče, kteří si nevědí rady, jak reagovat na špatné chování dítěte, zlobení a konfliktní situace a potřebují zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi a v celé rodině. Dále hledají způsob, jak aktivně ovlivnit a naučit děti vzájemně se respektovat, zodpovědně zvládat určitý pořádek a disciplínu, ať už doma či ve školním či jiném kolektivu nebo na veřejnosti. Kurs není určen pro rodiče s dětmi s vážnými poruchami chování, které vyžadují speciální odbornou péči.

Obsah:

1. den:

Principy pozitivního rodičovství a styly výchovy

Sourozenecké konstelace a jejich vliv na výchovu

Čtyři cíle chování – jak předcházet zlobení u dětí

Povzbuzování – jak budovat odvahu a sebevědomí dětí

 

2. den:

Vstřícné naslouchání – jak budovat u dětí důvěru

Jak s dětmi komunikovat – řešení problémů a konfliktů

Přirozené a logické důsledky – alternativa vůči trestům

Rodinné rady – jak stanovit pravidla, povinnosti, privilegia

Rozvíjení vlastní sebedůvěry – jak si vytvořit účinný plán, 

           jak používat metody pozitivního rodičovství v praxi

 

Na kurz je nutné se předem přihlásit na:

tel.  728 656 530 a složit nevratnou zálohu

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode