Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Kniha: pozitivní výchova sourozenců v rodině

Čapek, Jan - Čapková, Markéta: Pozitivní výchova sourozenců v rodině. Nakladatelství Portál, Praha 2010, 120 s.

Kniha je souhrnem zkušeností autorů z Kurzů efektivního rodičovství, na nichž oba působí jako lektoři, a zároveň přináší rodičům cenné výchovné podněty. Autoři na základě teoretických východisek sourozeneckých konstelací a konkrétních příkladů ze života poskytují rodičům podněty pro výchovu. Vycházejí z teorie, praktických příkladů a kazuistik tréninku Efektivní rodičovství krok za krokem a zároveň představují postupy pozitivní výchovy ve smyslu výchovného působení podle Jiřiny Prekopové, výchovy, která je založena na vztahu lásky mezi rodičem a dítětem, na účinném řešení problémových situací vycházejícím ze vzájemného respektování rodičů a dítěte. V jednotlivých kapitolách autoři například uvádějí základní důvody, proč děti zlobí a jak zlobení předcházet, nebo jak řešit sourozenecké spory.

 

Obsah:

  1. Co je demokratická výchova
  2. Proč děti zlobí a jak zlobení předcházet
  3. Vliv sourozenecké konstelace
  4. Jak s dětmi komunikovat při řešení problémů
  5. Jak řešit konflikty a potyčky mezi sourozenci
  6. Jak zavést pravidla
  7. Jak společně plánovat zábavu a stanovovat povinnosti
  8. Jak kupovat dárky a jak děti naučit hospodařit s financemi

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode