Lektor, terapeut, kouč a konzultant

KOUČOVÁNÍ A PORADENSTVÍ PRO MANAGEMENT

Koučování je metoda rozvoje potenciálu člověka, která vede ke zlepšení jeho výkonu. Základem při aplikaci této metody je vybudování vztahu vzájemné důvěry mezi koučem a koučovaným, kteří by měli být partnery, usilujícími společně o dosažení určitého cíle. V průběhu procesu kouč svého svěřence vede, radí mu a pomáhá tak, aby si koučovaný osvojil praktické zkušenosti a dovednosti, jimž se chce naučit. Metoda koučování proto může vést k mnohem vyšší úrovni motivace, která podstatně ovlivní následné zlepšení výkonu či učení se novým dovednostem.

Koučování je i stylem řízení, který při jeho používání umožňuje nadřízenému, aby rozvíjel kompetence svých podřízených a učil je prostřednictvím procesu objevování. Pomocí řízené diskuse mezi manažerem a jeho podřízeným dochází k interakci, která vede podřízeného k nabytí praktických zkušeností u dovedností, jež se chce naučit. V případě, že koučuje manažer své podřízené, podřízení si osvojují dovednosti či zlepšují výkon při práci na úkolech oddělení a plnění jeho cílů.

W. Timothy Gallwey ve své publikaci Tajemství vysoké pracovní výkonnosti. Metoda Inner Game říká:

"Každý manažer nebo kouč týmu, může výrazně změnit vztahy mezi jednotlivými členy týmu. To může omezit na minimum rozsah interferencí a pomoci týmu lépe využívat jeho kolektivní potenciál učit se a pracovat."

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode