Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Všechny publikace

2010

Čapek, Jan - Čapková, Markéta: Pozitivní výchova sourozenců v rodině. Nakladatelství Portál, Praha 2010, 120 s., ISBN 978-80-7367-779-4

Čapek, Jan – Balík, Jan: Výzkum života týmáků v Diecézních centrech života mládeže 30 let po jejich vzniku. 1. vyd., Diecézní centra života mládeže III. Praha: Asociace křesťanských sdružení mládeže, Sekce pro mládež ČBK; 123 s., ISBN 978-80-254-8012-0

 

2009

Čapek Jan: Způsob hospodaření s financemi a spokojenost se vztahem mezi partnery. In: sborník FSV k výzkumnému záměru: Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika

 

2008

Čapek, Jan : Requirements of Performance–oriented Society on Households with Children (Nároky výkonové společnosti na domácnosti s dětmi). In: sborník FSV k výzkumnému záměru: Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika

 

2007

Čapek, Jan : Nároky výkonové společnosti na domácnosti s dětmi. Konference FSV, Praha, září 2007; Anotace: Autor se zaměřuje na domácnosti, jejich vnímání životní pohody, úspěchu, práce, nároků na výkon, stresu, volného času, hodnot a postoj k penězům. Jde mu především o zjištění, jak se liší ve svých odpovědích mladé domácnosti bez dětí oproti mladým domácnostem s dětmi.

Čapek, Jan : The life demands of the Achieving society on households (Nároky výkonové společnosti na domácnosti). Konference IAREP, Ljubljana, září 2007; Anotace: Autor popisuje výsledky výzkumu, ve kterém pomocí kvalitativní analýzy odpovědí na otevřenou otázku zjistil 18 různých strategií, jak se lidé vyrovnávají s nároky výkonové společnosti.

Čapek, Jan : The life demands of the Achieving society on households (Nároky výkonové společnosti na domácnosti). Konference EFPA, Praha, červenec 2007; Anotace: Autor se snaží zjistit důvod, proč počet obyvatel evropských zemí klesá. Řeší otázku, zda mladí lidé berou děti jako luxus, snižující jejich životní úroveň na základě zkoumání rozdílu ve vnímání nároků výkonové společnosti u domácností s dětmi a domácností bez dětí.

 

2006

Čapek, Jan: Nároky výkonové společnosti na člověka jako člena rodiny; In: Pražské sociálně vědní studie - Psychologická řada PSY-007. 1. vyd. 2006, Praha: FSV UK; s. 1-14;

Čapek, Jan: Nároky výkonové společnosti na rodiče s dětmi. editor: Rymeš M.; In: 6. česko-polská konference: Člověk a proměny současného světa - možnosti a rizika. 1. vyd. 2006, Praha: Matfyzpress; s. 179-190. ISBN 80-86732-95-9;

Riegel, Karel - Vaněk, Petr - Čapek, Jan - Straka, Josef - Weiss, Patrik: The Life Demands of The Achieving Society (Životní nároky ve výkonové společnosti); In: Proceedings of the IAREP-SABE Conference. 1. vyd. 2006, Paříž: IAREP; s. 1-7.

 

2005

Čapek, Jan: Identita řídících pracovníků pod vlivem globalizace a vstupu do EU; In: Psychologie v ekonomické praxi. 2005, roč. 40, č. 3-4, s. 11-22. ISSN 0033-300X;

 

2004

Čapek, Jan: Jak zaměstnanci firem chápou svou identitu pod vlivem globalizace; editoři: Vališová, A., Rymeš, M., Riegel, K.; In: Rozvoj české společnosti v Evropské Unii. 1. vyd.  2004. Praha: Matfyzpress;  s. 207-214.  ISBN 80-86732-35-5;

 

2003

Čapek, Jan – Riegel, Karel – Straka, Josef : Příčiny, projevy a možnosti překonávání skepse veřejnosti členských států vůči Evropské unii a jejímu rozšíření. In: Psychologie v ekonomické praxi. 2003, roč. 38 č. 3-4, s. 153 – 167. ISSN 0033-300X;

Riegel, Karel - Janoušek, Jaromír - Vaněk, Petr - Straka, Josef - Čapek, Jan a další: Příčiny, projevy a možnosti překonávání skepse veřejnosti členských států vůči EU a jejímu rozšíření;  2003. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR;  208 s.;

 

2002

Čapek, Jan: Tréninkový program pro nezaměstnané - jak uspět při přijímacím řízení. In: Psychologie v ekonomické praxi. 2002, roč. 36, č. 3-4, s. 209-220. ISSN 0033-300X;

Čapek, Jan: Výzkum života týmáků v Diecézních centrech života mládeže. 1. vyd. 2002, Diecézní centra života mládeže II. Praha: Sekce pro mládež ČBK; 86 s.;

 

2001

Čapek, Jan: Poradenství, jak získat zaměstnání - nezbytná součást outplacementu. In: HR - forum. Vol. 3., 2001, No.11., s. 10-11. ISSN 1212-690X;

Čapek, Jan: Sledování účinnosti výcvikového programu. In: HR - forum. Vol. 3., 2001, No.1., s. 44-45. ISSN 1212-690X;

Čapek, Jan: Využití koučování při přípravě kandidátských zemí na vstup do Evropské unie [sborník]. editor: Riegel, K. In: Vybrané psychologické problémy globalizace a transformace. 1. vyd. Praha: AGORA; 2001, s. 109-119. ISBN 80-902945-2-9;

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode