Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Jak pozitivně komunikovat s žáky

Program je do jednoho dne zkráceným kurzem „Jak efektivně působit na žáky“. Je určen pro pedagogy, kteří si nevědí rady, jak reagovat na špatné chování žáka, zlobení a konfliktní situace a potřebují zlepšit atmosféru ve třídě. Program též pomáhá podpořit vzájemnou komunikaci mezi učiteli a žáky a mezi učiteli a rodiči. Tím pomáhá k lepší spolupráci mezi žáky a učiteli a mezi učiteli a rodiči žáků. Dále program ukazuje způsob, jak aktivně ovlivnit a naučit děti vzájemně se respektovat, zodpovědně zvládat určitý pořádek a disciplínu ve školním či jiném kolektivu nebo na veřejnosti.

 

Obsah

Kurz je rozdělen na tři části – v nichž je rovnoměrně zastoupena teorie a praxe

 

I.BLOK - 3 hodiny: Potřeby a styly výchovy

 • Základní stavební kameny efektivního působení podle A. Adlera
 • Styly výchovy a rodinná atmosféra - faktory ovlivňující chování žáků
 • Pochopení potřeb žáka a čtyř cílů jeho chování

II. BLOK - 4 hodiny: Pozitivní komunikace

 • Povzbuzování – jak žáky motivovat a budovat u nich sebedůvěru
 • Komunikace – jak žákovi naslouchat, abychom mu rozuměli
 • Komunikace - jak s žáky hovořit, aby nám naslouchali
 • Komunikace při řešení problému – učitel s rodičem

 

III. BLOK – 3 hodiny: Řešení problémů a nastavování pravidel

 • Řešení problémů mezi učitelem a žáky a mezi učitelem a rodiči
 • Přirozené a logické důsledky chování – cesta k samostatnosti
 • Třídnické hodiny či mítinky – jejich program, vedení a nastavení pravidel
 • Závěr – hodnocení, diskuse, dotazy, náměty

 

Metody:

přednášky, diskuse, případové studie, video ukázky, technika hraní rolí s praktickým nácvikem a zpětnou vazbou

 

Rozsah 

jednodenní kurz (celkem 10 vyučovacích hodin) od 9 do 17,30 hod

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode