Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Psychodiagnostika

Výstupem bude kromě osobnostního profilu především zvážení, nakolik je osoba motivovaná, otevřená ke změně a ochotná učit se, nakolik je týmovým hráčem a doporučení, jaký styl vedení je nejvhodnější v jejím případě zvolit.

 

Používané testy a dotazníky

 • Test stromu
 • Test ruky
 • Luescherův barvový test
 • Test kresby postavy
 • Test týmových rolí
 • SUPSO - postihování a hodnocení struktury a dynamiky prožitků a stavů
 • FIRO-B - dotazník interpersonální orientace
 • NEO – pětifaktorový osobnostní inventář
 • LMI – Dotazník motivace k výkonu
 • BIP – Bochumský osobnostní dotazník
 • DOPEN - vychází z Eysenckova osobnostního dotazníku
 • Cattellův 16 – faktorový dotazník

   


 


© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode