Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Kariérové poradenství

  • Analýza manažerského stylu a potenciálu a doporučení dalšího rozvoje
  • Diagnostika profesního zaměření při změně zaměstnání
  • Volba strategie a postupu při hledání nového zaměstnání
  • Plánování kariéry na základě analýzy osobního potenciálu 
  • Poradenství ohledně strategie při dosahování cílů
  • Poradenství, jak zavést a aplikovat řízení podle cílů (MbO)
  • Příprava, jak vést s podřízenými hodnotící rozhovory
  • Příprava, jak uspět při výběrovém či propouštěcím pohovoru
  • Příprava, jak uspět při metodě Assessment Centre

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode