Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Efektivní rodičovství krok za krokem

Program je určen pro rodiče, kteří si nevědí rady, jak reagovat na špatné chování dítěte, zlobení a konfliktní situace a potřebují zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi a v celé rodině. Dále hledají způsob, jak aktivně ovlivnit a naučit děti vzájemně se respektovat, zodpovědně zvládat určitý pořádek a disciplínu, ať už doma či ve školním či jiném kolektivu nebo na veřejnosti. Kurs není určen pro rodiče s dětmi s vážnými poruchami chování, které vyžadují speciální odbornou péči.

 

Obsah:

  1. Principy pozitivního rodičovství a styly výchovy
  2. Sourozenecké konstelace a jejich vliv na výchovu
  3. Čtyři cíle chování – jak předcházet zlobení u dětí
  4. Povzbuzování – jak budovat odvahu a sebevědomí dětí
  5. Vstřícné naslouchání – jak budovat u dětí důvěru
  6. Jak s dětmi komunikovat – řešení problémů a konfliktů
  7. Přirozené a logické důsledky – alternativa vůči trestům
  8. Rodinné rady–jak stanovit pravidla, povinnosti a privilegia
  9. Rozvíjení vlastní sebedůvěry – jak si vytvořit účinný plán, jak používat metody pozitivního rodičovství v praxi

 

Metody:

přednášky, diskuse, případové studie, video ukázky, technika hraní rolí s praktickým nácvikem a zpětnou vazbou

 

Rozsah: 24 hodin (3 dny)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode