Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Pokračovací kurz efektivního rodičovství pro pokročilé

Program je určen pro rodiče, kteří již absolvovali kurs Efektivního rodičovství krok za krokem. Jeho cílem je zejména sdílení zkušeností při používání metod a reflexe změny stylu výchovy po absolvování kurzu. Mimo to jsou zde zařazeny další návazná témata: jak zacházet se stresem a hněvem, asertivita a řešení konfliktů. Na závěr si účastníci vypracují akční plán, jak dále získané poznatky a metody uplatňovat.

 

Obsah:

1.       Reflexe stylů výchovy

2.       Potřeby dětí a čtyři cíle chování

3.       Jak zacházet se stresem a hněvem

4.       Řešení konfliktů

5.       Posílení vlastního sebevědomí

 

Metody:

přednášky, diskuse, případové studie, video ukázky, technika hraní rolí s praktickým nácvikem a zpětnou vazbou

Rozsah: 8 hodin (1 den)

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode