Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Sourozenecké konstelace

Sorozenecká konstelace vychází z poznatků Alfréda Adlera, který objevil, že děti narozené v určitém pořadí získávají většinou podobné zkušenosti. Tyto zkušenosti pak ovlivňují jejich vývoj a osobnost. Cílem uvědomění si výhod a nevýhod pořadí narození našich dětí je následné působení na děti tak, abychom předešli negativnímu vývoji danému pořadím narození dítěte, zejména pocitu nepřijetí a vyloučení.

 

Obsah:

  1. Uvědomění si pořadí, v němž jsme se narodili, jeho výhody a nevýhody
  2. Uvědomění si pořadí narození našich dětí, specifika pořadí u každého dítěte
  3. Prevence vůči negativním a zátěžovým jevům u každého pořadí narození

 

Metody:

přednáška, cvičení - sebereflexe, práce ve skupinách, rodinné konstelace, zpětná vazba, doporučení následné terapie

 

Rozsah: 8 hodin (1 den)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode