Lektor, terapeut, kouč a konzultant

Seznamovací kurz pro nezadané

Kurz se zaměřuje především na hledání budoucího partnera, jak funguje proces sbližování, a na jaké otázky by si měl člověk odpovědět při rozvažování, zda se k sobě s partnerem hodí. Ideální strategií při výběru partnera je hledat jej v komunitách, kde je pravděpodobnost společných zájmů a hodnot. Při společných nezávazných diskusích zjistit, s kým máme podobné představy o společném soužití, a na základě této blízkosti a sympatie si najít k němu cestu.

 

Obsah kurzu:

  • Naše osobní startovní pozice
  • Překonávání překážek
  • Postup při navazování kontaktů
  • Pravidla vzájemných vztahů
  • Můj původ je výchozím bodem mých vztahů        

 

Metody:

přednášky, diskuse, případové studie, video ukázky, technika hraní rolí s praktickým nácvikem a zpětnou vazbou

 

Rozsah: 8 hodin (1 den)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode